Epart123 – 电子元器件、半导体的销售网站 今天美元兑换人民币汇率USD:CNY=1:6.6948 会员登录 | 会员注册 | 我的购物车 0
(+86)755-28379396

                                            检测服务         

  

Epart123可以为电子业界提供专业的假货鉴定测试或客退品,过期电子元件功能测试等等,

并提供相应的测试报告。关于测试项目或测试费用,请电邮我们:qa@epart123.com,谢谢。

假货分析的最终目的是要准确地确定产品失效的原因,我们所做的失效分析是非常有效的。

我们将依据AS6081电气水平测试标准来确定每一个产品的质量来避免假货元件的流通

或生产,这需要进行一整套的测试才能完成

  
 
     

 

CopyRight © epart123.com All Rights Reserved,粤ICP备11060760号